Ersättningsfond

Reglerna om ersättningsfond innebär att beskattningen av vissa inkomster skjuts upp om pengarna återinvesteras i verksamheten. Ersättningsfonderna är obeskattade reserver. Syftet med reglerna är att undvika orimliga skattekonsekvenser i vissa speciella fall, t ex när man får ut en försäkringsersättning efter en brand eller om man tvingas sälja en fastighet pga ett vägbygge. Det kan också handla om ersättning för inskränkt förfoganderätt till fastighet enligt miljöbalken eller någon annan författning.

Du kan läsa mer om ersättningsfond i vår bok Jord- & skogsbruk.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för ersättningsfond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.