Ersättningsfond

Reglerna om ersättningsfond innebär att beskattningen av vissa inkomster skjuts upp om pengarna återinvesteras i verksamheten. Ersättningsfonderna är obeskattade reserver. Syftet med reglerna är att undvika orimliga skattekonsekvenser i vissa speciella fall, t ex när man får ut en försäkringsersättning efter en brand eller om man tvingas sälja en fastighet pga ett vägbygge. Det kan också handla om ersättning för inskränkt förfoganderätt till fastighet enligt miljöbalken eller någon annan författning.

Du kan läsa mer om ersättningsfond i vår bok Jord- & skogsbruk.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.