Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Inkomstskattelagen

Lag (1999:1229) som innehåller i stort sett alla bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt samt expansionsfondsskatt (se expansionsfond). Lagen tillämpades första gången vid taxeringen 2002. Inkomstskattelagen har ersatt 35 gamla lagar, däribland kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för inkomstskattelagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.