Kommunal inkomstskatt

Den kommunala skattesatsen består av tre delar:

  • Skatt till kommunen
  • Skatt till regionen (tidigare landstinget)
  • Begravningsavgift till Svenska kyrkan. Den som är medlem i Svenska kyrkan eller vissa andra samfund betalar dessutom en kyrkoavgift, som varierar beroende på vilken församling man tillhör.

Skattens storlek varierar mellan landets kommuner (någonstans mellan 29 och 35% är normalt, genomsnittet i landet är ca 32,2%). Beloppen avser inkomståret 2022.

Kommunal inkomstsatt beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Den kommunala inkomstskatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten oavsett inkomstens storlek. Se även statlig inkomstskatt.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.