Kommunal inkomstskatt

Den kommunala skattesatsen består av tre delar:

  • Skatt till kommunen
  • Skatt till regionen (tidigare landstinget)
  • Begravningsavgift till Svenska kyrkan. Den som är medlem i Svenska kyrkan eller vissa andra samfund betalar dessutom en kyrkoavgift, som varierar beroende på vilken församling man tillhör.

Skattens storlek varierar mellan landets kommuner (någonstans mellan 29 och 35% är normalt, genomsnittet i landet är ca 32,2%). Beloppen avser inkomståret 2022.

Kommunal inkomstsatt beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Den kommunala inkomstskatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten oavsett inkomstens storlek. Se även statlig inkomstskatt.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för kommunal inkomstskatt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.