Nolltaxering

Nolltaxering kallas det när slutresultatet vid inkomsttaxeringen (inkomstdeklarationen) visar noll, dvs när man inte har någon beskattningsbar inkomst.

Ofta har detta uttryck använts för att beteckna skatteplanering av tvivelaktig karaktär, t ex när konstlade förluster har skapats för att ge avdrag i deklarationen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.