Skatt / Pensionssparande

Avdrag för pensionssparande 

– hur mycket är egentligen avdragsgillt? 
Faktagranskad artikel

Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 525 000 kr beskattningsåret 2023 och 573 000 kr beskattningsåret 2024). 

Publicerad: 2023-12-19
Allmänt avdrag

Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 525 000 kr beskattningsåret 2023 och 573 000 kr beskattningsåret 2024).

Från och med beskattningsåret 2016 är avdrag för pensionssparande i form av allmänt avdrag med ett fast belopp slopat.

Näringsverksamhet

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får göra avdrag för pensionssparande med högst 35% av den avdragsgrundande inkomsten (se nedan), dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 525 000 kr beskattningsåret 2023 och 573 000 kr beskattningsåret 2024).

Avdraget för pensionssparande baseras på årets inkomst (eller föregående års inkomst om den var högre) före avdrag för avsättning för egenavgifter.

På pensionskostnader som dras av i inkomstslaget näringsverksamhet ska du betala särskild löneskatt. Denna är avdragsgill. Den särskilda löneskatten är 24,26%.

Avdragsgrundande inkomst – näringsverksamhet

Den avdragsgrundande inkomsten kan beräknas utifrån NE-blanketten. Gör klart NE utan att fylla i följande rutor:

  • Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto... (R38)
  • Särskild löneskatt på pensionssparavdrag (R39)
  • Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt (R43)

Den avdragsgrundande inkomsten är då beloppet i rutan Överskott av aktiv näringsverksamhet (R47).

Tjänstepensioner

För anställda får arbetsgivaren dra av tjänstepensionsförsäkring med högst 35% av inkomsten, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 525 000 kr beskattningsåret 2023 och 573 000 kr beskattningsåret 2024).

Avdragstaket beräknas utifrån räkenskapsårets (eller föregående räkenskapsårs) utbetalda lön. I underlaget får även skattepliktiga förmåner räknas med. Avdragstaket beräknas per anställd. Ett outnyttjat utrymme för en anställd kan alltså inte utnyttjas för att göra ett högre avdrag för någon annan anställd (där utrymmet inte räcker till).

Det finns även en kompletteringsregel (den s k köpa-ikapp-regeln) som innebär att det i vissa fall är möjligt att få avdrag utöver de avdragsbegränsningar som gäller enligt huvudregeln ovan, t ex om en anställd tidigare inte har tjänat in någon pensionsrätt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!