Skattekonto

På den skattskyldiges skattekonto sammanställs i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar. Främst gäller det F-skatt, avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Alla som ska redovisa någon typ av skatt eller avgift till Skatteverket får ett skattekonto.

På skattekontot beräknas intäktsränta (som för närvarande är noll procent) om det finns ett överskott och kostnadsränta om det finns ett underskott.

Visar Skatteverkets avstämning av ett skattekonto ett överskott, återbetalas detta automatiskt när det handlar om överskjutande ingående moms, nedsättningsbeslut av tidigare påförd skatt eller överskott vid slutlig skatt. Du kan också begära en utbetalningsspärr.

I övriga fall med överskott måste man skriftligen begära att återbetalning ska göras.

Visar avstämningen att det är ett underskott på kontot utformas en del av kontoutdraget som en påminnelse. Betalar inte kontoinnehavaren inom en rimlig tid in pengar för att täcka underskottet lämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Mindre underskott under en viss tid accepteras dock.

Så här bokför du skattekonto »

Se även ränta på skattekonto och skattedeklaration.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.