Skatt / Skattereformer 2020

Skattereformer 2020

LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt och sänkt reklamskatt. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2020. 

Publicerad: 2020-01-03
Sänkt skatt för pensionärer

Det blir en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Höjningen innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 9 700 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 32%). Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 525 000 kr.

Värnskatten slopas

Den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten slopas.

Slopandet innebär att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt försvinner och att det endast blir 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen.

Skiktgräns och brytpunkt

Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2020 skulle ha blivit 715 400 kr, vilket innebär en brytpunkt på 729 300 kr. Eftersom denna slopas finns bara en enda skiktgräns, vilken för beskattningsåret 2020 beräknas bli 509 300 kr. Detta innebär en brytpunkt på 523 200 kr för beskattningsåret 2020.

Skiktgränsen ska fastställas av regeringen före utgången av året.

Sänkt reklamskatt

Som ett led i att successivt avskaffa reklamskatten sänks reklamskatten från 7,65% till 6,9% och  gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kr till 100 000 kr.

Elektronisk betalning för ROT och RUT

För att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT ska det inte längre gå att betala för det utförda arbetet med kontanter, utan det ska krävas att betalningen sker elektroniskt. Beslutet är ett led i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ska motverka felaktiga betalningar.

Kommande förslag

I budgetpropositionen aviserade regeringen även om ett antal förslag som kommer senare, bland annat:

  • Skattereduktion i glesbygd
  • Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljning
  • Grön skatteväxling
  • Skatt på plastbärkassar
  • Sänkt skatt på drivmedel
  • Ingångsavdrag (lägre arbetsgivaravgifter)
  • Utvecklingstid för anställda.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!