Skatt / Statlig inkomstskatt

Vad är statlig inkomstskatt?

Faktagranskad artikel

Statlig inkomstskatt är en skatt på förvärvsinkomster (20%) över en viss nivå. För beskattningsår 2023 och 2024 tas det ut statlig inkomstskatt för inkomster över 598 500 kr.   

Publicerad: 2023-12-20

I statlig inkomstskatt ingår enligt inkomstskattelagen:

  • inkomstskatt i inkomstslaget tjänst på inkomster över en viss nivå (skatten är 20 %)
  • inkomstskatt i inkomstslaget näringsverksamhet på inkomster över en viss nivå, vilket gäller både för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer (skatten är precis som i tjänst 20 %) och för aktiebolag och andra juridiska personer (bolagsskatt 20,6 %)
  • kapitalskatt (30%) på överskott i inkomstslaget kapital
  • expansionsfondsskatt (20,6 %) på avsättning till expansionsfond (enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer).

Staten tar även in andra inkomstskatter, t ex särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m fl, avkastningsskatt på pensionsmedel och kupongskatt.

Den statliga skatten på förvärvsinkomster (sammanlagd inkomst av tjänst och näringsverksamhet) är för människor:

2025 års deklaration (beskattningsåret 2024)

Fastställd inkomst
Skatt i skiktet
0–598 4000 kr
598 500–20%

2024 års deklaration (beskattningsåret 2023)

Fastställd inkomst
Skatt i skiktet
0–598 4000 kr
598 500–20%

2023 års deklaration (beskattningsåret 2022)

Fastställd inkomst
Skatt i skiktet
0–540 6000 kr
540 700–20%

2022 års deklaration (beskattningsåret 2021)

Fastställd inkomst
Skatt i skiktet
0–523 1000 kr
523 200–20%


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!