28 mars 2023 - 14:30: Vi har för närvarande problem med internet vilket innebär att det kan vara problem att logga in och ladda ner från Mina Sidor. Vi jobbar så snabbt vi kan för att lösa det.

Taxeringsvärde

Med taxeringsvärde menas det värde fastighetstaxeringsnämnden åsätter en fastighet som underlag för fastighetsskatten och fastighetsavgiften.

Taxeringsvärdet kan vara indelat i flera delvärden, exempelvis byggnadsvärde och tomtmarksvärde.

Taxeringsvärdet ska i princip motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för taxeringsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.