Taxeringsvärde

Med taxeringsvärde menas det värde fastighetstaxeringsnämnden åsätter en fastighet som underlag för fastighetsskatten och fastighetsavgiften.

Taxeringsvärdet kan vara indelat i flera delvärden, exempelvis byggnadsvärde och tomtmarksvärde.

Taxeringsvärdet ska i princip motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.