Skatt / Viktiga datum 2023

Viktiga datum 2023

– för enskild firma och aktiebolag 
LEI-koder för värdepappershandel

Som företagare finns en mängd datum att hålla koll på varje år. Datumen skiljer sig åt beroende på företagsform, omsättning, räkenskapsår samt hur ofta företaget ska deklarera moms. Här nedan har vi samlat alla viktiga datum för dig med enskild firma firma eller aktiebolag.

Du får bland annat reda på när arbetsgivardeklarationen och momsdeklarationen ska vara inne och när inbetalning av skatter och socialavgifter ska göras. 

Publicerad: 2022-12-30
Viktiga datum för aktiebolag

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Större företag »

Viktiga datum för enskild firma

Guiden för enskild firma gäller för företag med upp till 40 miljoner kr i beskattnings­underlag för moms.

Enskild firma »

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter (F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt), avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda. 


Aktiebolag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms 

JANUARI
3Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2022–07–31, 2022–08–31 
16Inkomstdeklaration – via e-tjänst 
Bokslut 2022–05–31, 2022–06–30 
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via E-tjänst
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2022–11–30
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Momsdeklaration och inbetalning  – OSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–06–30  
31 Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2022
31 Kontrolluppgifter för inkomståret 2022
FEBRUARI
13 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
28 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2022–12–31
28 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
28
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–07–31  
MARS 
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2021–09–30, 2021–10–31, 2021–11–30, 2021–12–31 
13 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–01–31
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–08–31 
APRIL

3 Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31
3 Slutskattebesked
Bokslut 2022–01–31, 2022–02–28, 2022–03–31 och 2022–04–30
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–02–28 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
30 Momsdeklaration och inbetalning  – OSS  

MAJ
2 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut  2022–09–30  
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–03–31 
31
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut  2022–10–31  
31Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
JUNI
5 Slutskattebesked
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30 
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
26 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–04–30 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
30 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–11–30 
JULI
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–01–31, 2022–02–28, 2022–03–31, 2022–04–30 
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–05-31 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – OSS  
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
30 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–12–31 
AUGUSTI
1 Inkomstdeklaration – via e-tjänst 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31
7 Slutskattebesked
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31 
14 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30
17 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
21 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
28
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–06–30 
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–01–31 
SEPTEMBER
4 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–07–31 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
OKTOBER
2
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–02–28 
12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
20
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
25
Periodisk sammanställning – på blankett
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–08–31 
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–03–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
NOVEMBER
3 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr
2023–05–31 och 2023–06–30 
13 Sista dag för betalning av kvarskatt
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–09–30 
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
30Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–04–30 
DECEMBER
1
Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett 
Bokslut 2023-01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30
1
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2024
11
Slutskattebesked  
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31,2022–11–30 och 2022–12–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–10–31
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  Aktiebolag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms 

JANUARI
3 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2022–07–31, 2022–08–31 
16
Inkomstdeklaration – via e-tjänst 
Bokslut 2022–05–31, 2022–06–30 
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning
26 Arbetsgivardeklarion för skatteavdrag och socialavgifter
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–06–30  
31 Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2022
31Kontrolluppgifter för inkomståret 2022
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS 
FEBRUARI
13 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27Momsdeklaration och inbetalning
27Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
28Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
28Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–07–31
MARS
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2021–09–30, 2021–10–31, 2021–11–30, 2021–12–31
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27
Momsdeklaration och inbetalning     
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–08–31  
APRIL
3 Inkomstdeklaration – via E-tjänst och på blankett
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
19
Slutskattebesked 
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS    
30 Momsdeklaration och inbetalning – OSS    
MAJ
2
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2022–09–30 
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2022–09–31, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26Momsdeklaration och inbetalning     
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2022–10–31 
JUNI
5
Slutskattebesked
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30 
12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
30 Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2022–11–30 
30Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
JULI
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–01–31, 2022–02–28, 2022–03–31, 2022–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2022–12–31 
AUGUSTI
1
Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
7 Slutskattebesked
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
14
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
14 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30
21
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
28Momsdeklaration och inbetalning     
28Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–01–31 
SEPTEMBER
4 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
30Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
OKTOBER
2
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–02–28 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 

12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–03–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS
NOVEMBER
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27
Momsdeklaration och inbetalning     
30
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–04–30  
30Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
DECEMBER
1
Inkomstdeklaration 2 – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
1
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2024
11
Slutskattebesked 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
15
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
 
27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27
Momsdeklaration och inbetalning     
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSSEnskild firma med mindre än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms

JANUARI
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
17
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2022–11–30
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
31 Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2022
31Kontrolluppgifter för inkomståret 2022
FEBRUARI
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
13 Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2022–12–31 
28Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
MARS
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2021–09–30, 2021–10–31, 2021–11–30, 2021–12–31 
13
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–01–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
APRIL
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–02–28 
30
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
30
Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
MAJ
2
Inkomstdeklaration
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel 
12
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
22
Periodisk sammanställning – på blankett 
25Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–03–31 
31
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
  
JUNI
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
26
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–04–30 
30
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
JULI
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–01–31, 2022–02–28, 2022–03–31, 2022–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–05–31 
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS 
AUGUSTI
7 Slutskattebesked  
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
17
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
17
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
17
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
21
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
28
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–06–30 
31
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
SEPTEMBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–07–31
30
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
OKTOBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–08–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
NOVEMBER
13
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms
Bokslut 2023–09–30 
30
Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
DECEMBER
1
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2024   
11
Slutskattebesked  
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–10–31 
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst 
31
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!