Björn Lundéns stipendium

– för ekonomistudenter inom redovisning

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden.

Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet under läsåret 2018/2019.  

För dig som skrivit C- eller D-uppsats

Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2018/2019 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet ges till den eller de studenter som skrivit den bästa uppsatsen på temat digitalisering på redovisningsområdet. Det kan handla om digitaliserad redovisning i ett företag eller om en redovisnings- eller revisionsbyrås digitalisering.

10 000 kr

Stipendiesumman är 10 000 kr. Har flera studenter skrivit uppsatsen tillsammans delas stipendiesumman lika mellan författarna.

Ansök senast 30 september 2019

Din uppsats skickar du till stipendium@bjornlunden.seSista dag för ansökan är 30 september 2019.

I ansökan anger du:

  • Ditt/era namn
  • universitetets/högskolans namn
  • vilken utbildning du/ni läser.

Juryn utser vinnaren 15 oktober 2019

Vinnaren av detta nyinstiftade stipendium utses av en jury bestående av Ulf Bokelund Svensson, Lena Sörell, Linus Näslund och Pål Carlsson – samtliga medarbetare på Björn Lundén.

Juryn kommer att premiera den uppsats de anser bäst belyser den pågående digitaliseringsprocessen på redovisningsområdet.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att mejla till stipendium@bjornlunden.se.

 

Välkommen med din ansökan!