Besittningsskydd

Besittningsskydd är skydd av rätten till nyttjande av egendom.

Innehavaren av en egendom, dvs den som har fysisk kontroll över den, förutsätts ha någon form av rätt (t ex äganderätt, nyttjanderätt) till egendomen. Besittningsskyddet skyddar denna rätt. Vid exempelvis köp av lös egendom är köparen skyddad mot säljarens borgenärer när egendom har överlämnats till köparen.

Enligt hyreslagen har hyresgäster ett besittningsskydd. Vid bostadshyra har hyresgästerna ett direkt besittningsskydd som innebär att de har rätt till förlängning av hyresavtalet även om hyresvärden säger upp avtalet. Viss typ av uthyrning av bostäder omfattas inte av dessa regler. Det gäller exempelvis andrahandsuthyrning av en bostadslägenhet i dess helhet i högst två år eller uthyrning av en del av en lägenhet.

Vid lokalhyra har hyresgästerna bara ett indirekt besittningsskydd. Detta innebär att hyresgäster inte har rätt till förlängning av hyresavtalet, dvs de måste flytta, men de har istället rätt till ersättning för förlust vid en obefogad uppsägning. Befogade uppsägningar kan vara på grund av att huset ska rivas eller vid kontraktsbrott.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.