Bytesbalans

Bytesbalans är skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi förbrukar.

Bytesbalansen är summan av handels- och tjänstebalans, transfereringar (t ex bistånd) till och från utlandet samt avkastning på kapital (skillnaden mellan ränteinkomster och ränteutgifter).

Ett lands bytesbalans ska helst visa ett överskott. Ett underskott innebär att landet förbrukar mer än det producerar. En effekt av underskott blir att landet, åtminstone på sikt, tvingas låna pengar från utlandet. Bytesbalansen har därför betydelse för utlandsskuldens utveckling.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för bytesbalans - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.