Bytesbalans

Bytesbalans är skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi förbrukar.

Bytesbalansen är summan av handels- och tjänstebalans, transfereringar (t ex bistånd) till och från utlandet samt avkastning på kapital (skillnaden mellan ränteinkomster och ränteutgifter).

Ett lands bytesbalans ska helst visa ett överskott. Ett underskott innebär att landet förbrukar mer än det producerar. En effekt av underskott blir att landet, åtminstone på sikt, tvingas låna pengar från utlandet. Bytesbalansen har därför betydelse för utlandsskuldens utveckling.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.