Condictio indebiti

Condictio indebiti innebär rätt att kräva tillbaka betalningen om man har betalat ut en ersättning till någon och det sedan visar sig att man inte varit betalningsskyldig. Det finns dock undantag från denna regel. Den som är i god tro om att utbetalningen är i sin ordning och förbrukar pengarna, kan få behålla den felaktiga utbetalningen. Undantaget medför alltså att den som betalar ut ett belopp måste förvissa sig om att betalningen är riktig.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.