Condictio indebiti

Condictio indebiti innebär rätt att kräva tillbaka betalningen om man har betalat ut en ersättning till någon och det sedan visar sig att man inte varit betalningsskyldig. Det finns dock undantag från denna regel. Den som är i god tro om att utbetalningen är i sin ordning och förbrukar pengarna, kan få behålla den felaktiga utbetalningen. Undantaget medför alltså att den som betalar ut ett belopp måste förvissa sig om att betalningen är riktig.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för condictio indebiti - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.