EES-avtalet

EES-avtalet undertecknades i maj 1992 mellan de dåvarande 12 medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna (EG) och de dåvarande 6 medlemsstaterna i EFTA.

EES är en förkortning för European Economic Space (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), benämns även EEA (European Economic Area).

Kärnan i EES-avtalet ligger i den inre marknadens "fyra friheter":

fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Avtalet omfattar också vissa åtgärder till stöd för den inre marknaden, till exempel konkurrens och socialpolitik, konsument- och miljöskydd, utbildning samt forskning och utveckling.

Till skillnad från EG:s inre marknad undantar EES-avtalet emellertid i princip jordbruks- och fiskeriprodukter, det omfattar inte indirekta skatter (moms och punktskatter) och inte heller en gemensam utrikeshandelspolitik (gemensam tulltaxa, antidumpningsåtgärder etc). Som ett resultat av detta utgör EES varken en helt gränslös marknad, eller en verklig tullunion.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.