EES-avtalet

EES-avtalet undertecknades i maj 1992 mellan de dåvarande 12 medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna (EG) och de dåvarande 6 medlemsstaterna i EFTA.

EES är en förkortning för European Economic Space (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), benämns även EEA (European Economic Area).

Kärnan i EES-avtalet ligger i den inre marknadens "fyra friheter":

fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Avtalet omfattar också vissa åtgärder till stöd för den inre marknaden, till exempel konkurrens och socialpolitik, konsument- och miljöskydd, utbildning samt forskning och utveckling.

Till skillnad från EG:s inre marknad undantar EES-avtalet emellertid i princip jordbruks- och fiskeriprodukter, det omfattar inte indirekta skatter (moms och punktskatter) och inte heller en gemensam utrikeshandelspolitik (gemensam tulltaxa, antidumpningsåtgärder etc). Som ett resultat av detta utgör EES varken en helt gränslös marknad, eller en verklig tullunion.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för EES-avtalet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.