Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Juridik / Framtidsfullmakt

LEI-koder för värdepappershandel

Som ett komplement till vanliga fullmakter, god man och förvaltare trädde framtidsfullmakt in i lagstiftningen under 2017. Det innebär att du själv kan välja vem som ska ha fullmakt att sköta dina personliga och ekonomiska ärenden när du inte längre kan göra det själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande.  

Publicerad:
Hur fungerar framtidsfullmakten?

Framtidsfullmakten ger enskilda individer möjlighet att behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse vid planering för framtiden. Genom att skriva en framtidsfullmakt kommer personen själv att kunna bestämma vem som ska ha hand om ekonomiska, juridiska och vårdrelaterade frågor. Personen kan välja en och samma person eller olika personer för olika områden.

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknas av fullmaktsgivaren och bevittnas av två personer (vittnen). Vittnena får inte vara obehöriga (underåriga eller psykiskt störda) eller anhöriga till fullmaktsgivaren. Den som blir fullmaktshavare får dock vara närstående till givaren.

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre själv kan fatta egna beslut. Det är fullmaktshavaren som bedömer när detta inträffar. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol.

Kontroll

För att systemet inte ska missbrukas krävs att fullmaktshavaren är lojal och det ställs också krav på samråd från fullmaktshavarens sida. Fullmaktsgivaren kan också utse någon som granskar fullmaktshavarens verksamhet och både granskaren och överförmyndaren kan kräva fullmaktshavaren på en redovisning för att se till att fullmakten inte utnyttjas på ett sätt som strider mot givarens intressen.

När upphör den att gälla?

Framtidsfullmakten upphör att gälla om fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare, men kan också återkallas av fullmaktsgivaren.

Skräddarsydd framtidsfullmakt

I samarbete med Juridok erbjuder vi ett smidigt sätt att upprätta juridiska avtal, t ex framtidsfullmakt, online»