Generalklausul

En generalklausul är en allmänt hållen lagregel som förväntas täcka situationer som lagstiftaren inte har kunnat förutse och som ger domstolarna vida ramar för tillämpning i det enskilda fallet.

En känd generalklausul är 36 § i avtalslagen. Enligt den kan avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om de är att se som oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för generalklausul - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.