Insider

En insider är en person som genom sin ställning har tillgång till kurspåverkande information innan den blir offentlig, och som genom sin position har anmälningsskyldighet till Finansinspektionen. Som insiders räknas bl a styrelseledamöter och revisorer. Även en insiders familj omfattas av insiderlagen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.