Insider

En insider är en person som genom sin ställning har tillgång till kurspåverkande information innan den blir offentlig, och som genom sin position har anmälningsskyldighet till Finansinspektionen. Som insiders räknas bl a styrelseledamöter och revisorer. Även en insiders familj omfattas av insiderlagen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för insider - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.