Köpekontrakt

Ett köpekontrakt är en skriftlig handling där köpeobjektet specificeras och betalningsvillkoren fastställs. Vid köpekontrakt där parterna (säljare och köpare) är jämbördiga, dvs båda är privatpersoner eller båda är näringsidkare, eller säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare gäller köplagen. Är säljaren näringsidkare och köparen privatperson gäller istället konsumentköplagen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.