Köpekontrakt

Ett köpekontrakt är en skriftlig handling där köpeobjektet specificeras och betalningsvillkoren fastställs. Vid köpekontrakt där parterna (säljare och köpare) är jämbördiga, dvs båda är privatpersoner eller båda är näringsidkare, eller säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare gäller köplagen. Är säljaren näringsidkare och köparen privatperson gäller istället konsumentköplagen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för köpekontrakt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.