Kommission

I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär, åtagit sig ett uppdrag för en kommittents räkning, dvs en producent eller en leverantör, att i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller lös egendom.

Grundregeln är att kommissionären aldrig blir ägare till varorna. Kommissionärens lager tillhör alltså kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund. Det innebär att kommissionären måste hålla kommittentens varor åtskilda från övriga varor.

Eftersom det är kommittenten som äger kommissionärens lager, har han separationsrätt till varorna om kommissionären skulle försättas i konkurs. Den som har separationsrätt till en tillgång har rätt att få ut tillgången innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.