Kommission

I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär, åtagit sig ett uppdrag för en kommittents räkning, dvs en producent eller en leverantör, att i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller lös egendom.

Grundregeln är att kommissionären aldrig blir ägare till varorna. Kommissionärens lager tillhör alltså kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund. Det innebär att kommissionären måste hålla kommittentens varor åtskilda från övriga varor.

Eftersom det är kommittenten som äger kommissionärens lager, har han separationsrätt till varorna om kommissionären skulle försättas i konkurs. Den som har separationsrätt till en tillgång har rätt att få ut tillgången innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för kommission - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.