Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som fritt kan överlåtas. Rätten att kräva betalt begränsas inte, som för enkla skuldebrev, av det bakomliggande rättsförhållandet.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel.

Löpande skuldebrev delas in i:

• innehavarskuldebrev, som är ett skuldebrev ställt till innehavaren. Den som visar upp skuldebrevet har rätt att kräva betalt.

• orderskuldebrev, där betalningsmottagaren (borgenären) alltid anges med namn och tillägget eller order, t ex Johan Persson eller order. Eftersom det då är ett värdepapper och inte bara ett bevismedel blir det också lättare att sälja. Om borgenären överlåter orderskuldebrevet, skriver han dit sitt och övertagarens namn. Det är det som är order. Den som övertar ett orderskuldebrev måste bevisa att han eller hon är rätt betalningsmottagare genom en sammanhängande kedja av överlåtelser mellan den förste borgenären fram till honom eller henne själv.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.