Laga kraft

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas på grund av att tidsfristen gått ut eller inte alls kan överklagas har domen vunnit laga kraft.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.