Monetarism

Monetarism är en makroekonomisk teori som fått sitt namn av att den fäster stor vikt vid det monetära, dvs penningmängdens betydelse i ett samhälle.

Det centrala i monetarismen är inflationsbekämpning och man menar att det främsta verktyget mot inflation är reglering av penningmängden. En centralgestalt inom monetarismen är Milton Friedman.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.