Rak amortering

Lån med rak amortering innebär att låntagaren gör lika stora amorteringar (avbetalningar) vid varje tillfälle. Utöver amorteringen ska även betalas en ränta, som beräknas på den aktuella restskulden. Eftersom amorteringsbeloppet är lika stort under hela kredittiden och restskulden och därmed räntan successivt kommer att minska, blir utgiften för ett lån med rak amortering mindre för varje amorteringstillfälle. Jfr annuitetslån.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.