Skenavtal

Skenavtal kallas en påhittad uppgörelse avsedd att lura omgivningen.

Dokumentet har inget värde mellan parterna eftersom det aldrig varit meningen att den överenskommelse som framgår av dokumentet ska uppfyllas av någon av dem.

Huvudregeln är att skenavtal alltid är ogiltiga mellan de parter som har upprättat det. Däremot är det giltigt om någon utomstående inträder som avtalspart utan att känna till (dvs är i god tro) att det var ett skenavtal. Även om det senare kommer fram att avtalet är ett skenavtal är det giltigt.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.