Skenavtal

Skenavtal kallas en påhittad uppgörelse avsedd att lura omgivningen.

Dokumentet har inget värde mellan parterna eftersom det aldrig varit meningen att den överenskommelse som framgår av dokumentet ska uppfyllas av någon av dem.

Huvudregeln är att skenavtal alltid är ogiltiga mellan de parter som har upprättat det. Däremot är det giltigt om någon utomstående inträder som avtalspart utan att känna till (dvs är i god tro) att det var ett skenavtal. Även om det senare kommer fram att avtalet är ett skenavtal är det giltigt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för skenavtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.