Skiljedom

Vid skiljedom avgörs en rättslig tvist genom skiljemän.

Skiljeförfarandet är en form av privat rättsskipning, vid sidan av domstolsväsendet. Reglerna om skiljeförfarande finns i lagen om skiljemän.

Parterna utser en skiljeman vardera, varefter dessa gemensamt utser en tredje som blir ordförande. Antalet skiljemän ska vara tre, men de kan vara fler om man har kommit överens om detta i förväg. Skiljemännen är ofta advokater som är särskilt specialiserade på detta område, men de kan också vara domare.

Parterna kan i sitt avtal ta med en klausul om att en tvist ska avgöras enligt de regler som Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utfärdat. Den viktigaste skillnaden jämfört med lagen om skiljemän är att det finns ett förenklat förfarande som är avsett för mindre tvister. I sådana förfaranden utses bara en skiljeman, vilket gör förfarandet billigare.

Det går inte att överklaga en skiljedom, såvida detta inte har bestämts i samband med det avtal som innehåller skiljeklausulen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.