Skiljedom

Vid skiljedom avgörs en rättslig tvist genom skiljemän.

Skiljeförfarandet är en form av privat rättsskipning, vid sidan av domstolsväsendet. Reglerna om skiljeförfarande finns i lagen om skiljemän.

Parterna utser en skiljeman vardera, varefter dessa gemensamt utser en tredje som blir ordförande. Antalet skiljemän ska vara tre, men de kan vara fler om man har kommit överens om detta i förväg. Skiljemännen är ofta advokater som är särskilt specialiserade på detta område, men de kan också vara domare.

Parterna kan i sitt avtal ta med en klausul om att en tvist ska avgöras enligt de regler som Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utfärdat. Den viktigaste skillnaden jämfört med lagen om skiljemän är att det finns ett förenklat förfarande som är avsett för mindre tvister. I sådana förfaranden utses bara en skiljeman, vilket gör förfarandet billigare.

Det går inte att överklaga en skiljedom, såvida detta inte har bestämts i samband med det avtal som innehåller skiljeklausulen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för skiljedom - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.