Skuld

Skuld innebär en skyldighet att fullgöra en ekonomisk förpliktelse, t ex att betala en faktura.

I redovisningen skiljer man mellan långfristiga och kortfristiga skulder. I en balansräkning finns skulderna på den s k skuldsidan, tillsammans med avsättningar och eget kapital.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.