Skuld

Skuld innebär en skyldighet att fullgöra en ekonomisk förpliktelse, t ex att betala en faktura.

I redovisningen skiljer man mellan långfristiga och kortfristiga skulder. I en balansräkning finns skulderna på den s k skuldsidan, tillsammans med avsättningar och eget kapital.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för skuld - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.