Skatt / Inkomstbasbeloppet 2024

Inkomstbasbeloppet 2024

– höjs med 1 900 kr
Faktagranskad artikel

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2024 till 76 200 kr, vilket innebär en höjning med 1 900 kr jämfört med 2023.

Publicerad: 2023-11-16

Det höjda inkomstbasbeloppet innebär bland annat att:

  • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) höjs till 614 934 kr under 2024 (8,07 ibb).
  • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag höjs till 209 550 kr för beskattningsåret 2025 (2,75 ibb).
  • Spärrlönetaket i fåmansföretag för inkomstår 2025 (löneuttag 2024) höjs till 457 200 kr (6 ibb) plus 5% av företagets kontanta lönesumma eller 731 520 kr (9,6 ibb).

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Testa gratis i 30 dagar! 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!