Under hösten har Revisionsvärlden i samarbete med oss på Björn Lundén korat ”Årets tillväxtbyrå” över hela landet. Även tillväxtbyråerna märker av att det blivit tuffare att rekrytera och några av dem kan därför inte ta in nya kunder. Flera har dock hittat effektiva vägar för att kunna rekrytera ny och behålla befintlig personal.

Publicerad: 2022-12-21

Priset Årets tillväxtbyrå delas ut länsvis och går till redovisnings- och revisionsbyråer som omsätter minst 2 miljoner kronor och har ökat omsättningen tre räkenskapsår i följd.

Tvingas säga nej till nya kunder

Redovisningsbyråerna har fått allt svårare att rekrytera redovisningskonsulter. Det gäller även flera av årets tillväxtbyråer som tvingats till en paus i tillväxten. Flera uppger att de i dagsläget inte kan ta in fler kunder, just på grund av personalbrist.

Tips på strategier för att rekrytera och behålla medarbetarna

De tillväxtbyråer som lyckats bättre med att rekrytera och behålla medarbetare än många andra byråer har olika strategier. Här är några exempel:

  • Man tar in praktikanter från yrkeshögskolor eller IHM, som sedan i stor utsträckning kan rekryteras när studierna är avslutade.

  • Man har, trots ett relativt litet antal anställda, en dedikerad marknads- och personalansvarig.

  • Man lockar personal genom att erbjuda livskvalitetshöjande aktiviteter i anslutning till jobbet och arbetsplatsen, t ex längdskidåkning direkt utanför kontoret.

  • Man erbjuder förmånliga villkor och god arbetsmiljö, exempelvis får medarbetarna på en av tillväxtbyråerna vinstdelning som en julbonus.