Författare - Johan Bynélius

Johan Bynélius 
Johan Bynélius är grundare av Fair Investments som tillhandahåller finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Han är civilekonom och har en MBA-utbildning från affärsskolan I.A.D.E i Madrid. Med en tidig karriär som entreprenör har han sedan år 2000 arbetat med investeringar, analyser och kapitalförvaltning för bl a Erik Penser Bank och sedan år 2010 i det egna företaget Fair Investments.