Efter varje avslutat supportärende får Bjorn Lundens programkunder ett mejl med en NPS-undersökning. Det är ett led i företagets strävan att leva upp till kundernas förväntningar. Undersökningen görs för Bjorn Lundens samtliga program – BL Administration, BL Bokslut och BL Skatt.

Publicerad: 2022-10-13
Vad är NPS?

NPS står för Net Promoter Score och är ett värde som beskriver kundnöjdhet eller kundlojalitet. En NPS-undersökning baseras på en enda fråga: ”På en skala från 0–10, hur sannolikt är det att du rekommenderar oss till en vän eller kollega?”.

Kundsvaren delas in i tre kategorier: Kritiker (0–6), Passiva (7–8) och Ambassadörer (9–10). Företagets NPS beräknas som procentandelen ambassadörer minus procentandelen kritiker.

Ett företags NPS kan spänna från –100 (samtliga kunder är kritiker) till 100 (samtliga kunder är ambassadörer). Generellt gäller att ju högre NPS, desto mer kundcentrerat företag. Enligt konsultföretaget Netigate är en poäng runt 30 mycket bra, en poäng på 50 är utmärkt, och över 70 är exceptionellt.

Bjorn Lunden har en NPS på 80,5

I Bjorn Lundens NPS-under­sökning deltog 1 479 program­kunder. Av dessa gav 1 245 betyget 9 eller 10, vilket ger drygt 84 % ambas­sadörer. Antalet som gav betyget 0–6 var 55, vilket ger knappt 4 % kritiker. Den exakta poängen för Bjorn Lunden landar på 80,46.

NPS mäts på samma sätt i alla branscher men nivåerna mellan olika branscher skiljer sig kraftigt. Det är därför viktigt att NPS jämförs med liknande företag i samma bransch. Tittar vi på branschen B2B Programvara, dvs programvaruföretag som vänder sig till företag, kan vi konstatera att genomsnittlig NPS är 42,0 (källa: ClearlyRated). Det betyder att Bjorn Lunden i det närmaste har dubbelt så hög NPS som branschen i övrigt.


"Byggt en stark relation till våra kunder" 

– Jag tror våra fantastiska siffror beror på att vi genom att ha en bred flora av tjänster har byggt en stark relation till våra kunder, de har förtroende för vårt kunnande i ämnen som rör deras verksamhet. En annan bidragande faktor är nog att vi är måna om att behålla våra medarbetare längre och därmed byggs en gedigen kunskap och erfarenhet upp, som kunderna märker i kontakten med oss, säger Marie Nyholm som är ansvarig för Bjorn Lundens CSM-team.

Marie Nyholm, ansvarig för Bjorn Lundens Customer Success Team