fastighetsbeskattning9.png

Fastighetsbeskattning

En praktisk handbok för fastighetsägare

FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt på fastigheter men även redovisning och hyresjuridik för dig som äger en hyresfastighet eller annan kommersiell fastighet.

Av Ulf Bokelund Svensson

Bok
Utgivensep 2019
ISBN978-91-7695-169-9
Upplaga9
Antal sidor422

Finns i lager. Levereras normalt inom 5 arbetsdagar.

Fraktfritt. Moms 6% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
E-bok Uppdaterad 2019-09-13
ISBN978-91-7695-180-4

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till e-boken i pdf-format. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.

Moms 6% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
Skriv ut

FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare.

Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår.

Boken tar även upp hur fastigheter behandlas i redovisningen, både i den löpande bokföringen och i bokslut och årsredovisning. Dessutom innehåller boken en genomgång av de viktigaste fastighetsjuridiska frågorna.

Ur innehållet
 • Privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter
 • Hyreshus
 • Andelshus
 • Uthyrning – skatteregler och juridik
 • Fastighetsskatt, fastighetsavgift och fastighetstaxering
 • Ny-, till- och ombyggnad
 • Förbättrande reparationer och underhåll
 • Byggnadsinventarier och verksamhetstillbehör
 • Avskrivningar
 • Markanläggningar och markinventarier
 • Kapitalvinstberäkning
 • Delavyttringar och marköverföring
 • Allframtidsupplåtelser
 • Återläggning av värdeminskningsavdrag mm
 • Köpekontrakt och köpebrev
 • Generationsskiften
 • Bokföring och bokslut
 • Uppskov
Alltid fri frakt!

Andra böcker för dig:

Aktiebolag

AKTIEBOLAG innehåller allt du som har aktiebolag behöver veta när det gäller skatt, ekonomi och ju...
Ekonomiböcker – handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fastighetsbeskattning – skattehandbok för fastighetsägare - ctl00_cph1_tabControll_pg5156_exbookImg
Aktiebolag

Moms

MOMS är den ultimata handledningen för dig som arbetar med momsfrågor. Heltäckande med fördjupning...
Ekonomiböcker – handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fastighetsbeskattning – skattehandbok för fastighetsägare - ctl00_cph1_tabControll_pg5584_exbookImg
Moms

Bostadsrättsföreningar

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är Sveriges mest köpta bostadsrättsbok. Den förklarar allt du som styrelsel...
Ekonomiböcker – handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fastighetsbeskattning – skattehandbok för fastighetsägare - ctl00_cph1_tabControll_pg5268_exbookImg
Bostadsrättsföreningar

Fastighetsmoms

FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fast...
Ekonomiböcker – handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fastighetsbeskattning – skattehandbok för fastighetsägare - ctl00_cph1_tabControll_pg15498_exbookImg
Fastighetsmoms
Ekonomiböcker – handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fastighetsbeskattning – skattehandbok för fastighetsägare - ctl00_cph1_tabControll_expdfviewerimg

Klicka på bilden!

Nytt i upplaga 9

Denna åttonde upplaga av boken är uppdaterad med bland annat nya deklarationsexempel och sifferuppgifter, ny rättspraxis och nya ställningstaganden från Skatteverket.

Stopp för kattrumpor

Riksdagen har tagit beslut om att stoppa skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer. Reglerna gäller retroaktivt från och med 28 oktober 2016.
Läs hela artikeln  »

Näringsfastighet eller privatbostad?

Trots att ägarens avsikt var att hyra ut en mangårdsbyggnad klassificerades den som privatbostad eftersom det inte kunde bevisas att byggnaden uteslutande skulle komma att användas för uthyrningsverksamhet.
Läs hela artikeln  »

Förbjudet lån vid fastighetsförsäljning

En aktieägare hade tagit ett förbjudet lån då hon förfogat och förbrukat handpenningen från en fastighetsförsäljning som egentligen hörde till bolaget.
Läs hela artikeln  »

Syskon jämställdes inte med makar vid ROT-avdrag

Eftersom endast ett av syskonen stod som fakturamottagare och de inte kunde anses ingå i ett gemensamt hushåll nekades syskonen att fördela skattereduktion vid ROT.
Läs hela artikeln  »

Paketering av fastigheter

Fastigheter som paketeras i dotterbolag inför en försäljning ska enligt ett utredningsförslag avskattas när andelarna i dotterbolaget avyttras mm.
Läs hela artikeln  »

Försäljning av bostäder var näringsverksamhet

Försäljningen av sex bostadsrätter och en fastighet under fem år skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.
Läs hela artikeln  »

Gäststugan klassades som småhus

Trots den enkla inredningen ansåg HFD att stugan på tomten skulle taxeras som småhus eftersom den fortfarande till övervägande del var inrättad som bostad åt en familj.
Läs hela artikeln  »

Direktavdrag på byggnad eller markanläggning

En byggnad eller markanläggning som bara används ett fåtal år får dras av direkt. Uttrycket ”bara ett fåtal år” är enligt Skatteverket en tid som inte överstiger tre år.
Läs hela artikeln  »

Ändrade regler för uppskov

Beslut om ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostäder. Taket för uppskov slopas under en begränsad tid och ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet införs.
Läs hela artikeln  »

Utrangering av byggnad

För att få göra utrangeringsavdrag för en byggnad måste hela byggnaden ha rivits eller totalförstörts.
Läs hela artikeln  »

Maximal fastighetsavgift 2017
 • Småhus (per taxeringsenhet) 7 687 kr och
 • per lägenhet i flerbostadshus 1 315 kr.
Skattetillägg för odeklarerat överskott i handelsbolag

En handelsbolagsdelägare som redovisat felaktig inkomst – eller inte någon inkomst alls – kan få skattetillägget nedsatt om inkomsten framgått av den särskilda uppgiften från handelsbolaget.
Läs hela artikeln  »

Värdeminskningsavdrag vid köp av fastighet

Skatteverket har klargjort att en köpare av en fastighet inte kan göra värdeminskningsavdrag för tid mellan köpekontraktets undertecknande och äganderättsövergången enligt överlåtelseavtalet.
Läs hela artikeln  »

Inget avdrag för stämpelskatt vid gåva av fastighet

Stämpelskatt avseende lagfart vid gåva av näringsfastighet är varken avdragsgill under innehavstiden eller vid avyttring av fastigheten för mottagaren.
Läs hela artikeln  »

Privatbostad eller näringsfastighet?

Byggnaden på en jordbruksfastighet, där knappt halva ytan av byggnaden inreddes för boende, var enligt kammarrätten en näringsfastighet och därmed var kostnaderna för ombyggnaden avdragsgilla.
Läs hela artikeln  »

Moms vid rumsuthyrning

Skatteverket har redogjort för när uthyrning av möblerade rum kan räknas som momspliktig hotellrörelse.
Läs hela artikeln »

Anläggningar på tomtmark till hyreshus

Skatteverket har tagit ställning till hur olika anläggningar och redskap på tomtmark till hyreshus ska hanteras skattemässigt.
Läs hela artikeln »

Inget direktavdrag för renovering

Renoveringen av fastigheten var inte av mindre omfattning eftersom det var väsentliga kvalitativa ändringar av byggnaden som inte kunde förväntas komma med viss regelbundenhet. Bolaget fick därför inte direktavdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet.
Läs hela artikeln »

ROT-arbetet kan betalas av någon annan

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en utförare av hushållsarbete hade rätt till utbetalning från Skatteverket trots att ROT-fakturan hade betalats av annan än köparen.
Läs hela artikeln »

Höjt avdrag trots att underlag saknades

Trots att det saknades underlag för förbättringsutgifterna ansåg kammarrätten att avdrag med 100 000 kr var skäligt då en utredning gjort det sannolikt att det utförts förbättringsarbeten i lägenheten.
Läs hela artikeln »

Handel med fastigheter?

Skatterättsnämnden ansåg inte att försäljningen av elva fastigheter under en tioårsperiod skulle leda till att säljaren bedriver handel med fastigheter.
Läs hela artikeln »

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »