För att effektivisera arbetet och slippa onödiga rutinmoment har redovisningsbyrån Ekonomiverkstan kopplat sina Björn Lundén-program till flera andra system.
– Integrationer är en vinn-vinn-situation för både byrå och kund. Byrån blir effektivare och när kunderna inser hur mycket tid de sparar finns inget att tveka på, säger Jennie Gulin, grundare av Ekonomiverkstan.

Publicerad: 2021-01-07

Ekonomiverkstan håller till i Sundsvall men har även ett kontor i Söderhamn. Byrån startades 2010 och i dag är man 5 anställda som hjälper ca 100 kunder med redovisning, löner och administration. Kunderna kommer främst från Stockholmsområdet men även längre norrut i landet.
 Med så pass många kunder blir det en hel del administrativt arbete. Många moment krävde tidigare manuell handpåläggning, men sedan några år har Ekonomiverkstan anammat ett mer digitaliserat arbetssätt vilket gjort att tidsödande rutinuppgifter kunnat automatiseras. När Björn Lundén öppnade möjligheten till AI-tolkning av kvitton och leverantörsfakturor var Ekonomiverkstan snabba med att börja använda tjänsten.  
 – Att vi får in alla underlag direkt i systemet jämfört med på papper innebär en otrolig tidsbesparing, både för oss och för våra kunder. Eftersom kundföretagen löpande lägger in affärshändelserna blir det inte heller någon eftersläpning i rapporteringen, säger Jennie.

Integrationer som passar för olika branscher

För att effektivisera arbetet ytterligare har Ekonomiverkstan kopplat på fler integrationer som underlättar för byrån och deras kunder. Man använder bland annat Björn Lundéns bankkopplingar för en automatiserad hantering av utgående och ingående betalningar, integrationen mot iZettle för kunder som har kassarapporter och integrationen mot projektverktyget Bygglet för kunder i byggbranschen.
 – Björn Lundén är verkligen en programleverantör som hjälper till och är närvarande. Det var smidigt att komma igång och integrationerna underlättar vår vardag. Tiden vi lägger med kunden blir mer effektiv och kvalitativ, menar Jennie.

Bra att vara digitalt uppdaterad

Jennie berättar att alla på byrån har ett digitalt tänk i dag, något som gör det lättare att veta vilka integrationer som passar för en viss kund och bransch. Det gör det också lättare att övertyga kunder som tvekar inför det digitala.
 – För oss är det viktigt att lära känna kunden och att kunna förklara fördelarna med ett digitalt arbetssätt. Till exempel att det blir enklare, ger en ökad kontroll och att systemet alltid är tillgängligt, förklarar Jennie.

 – Redovisningskonsulter har ofta ett stort kontrollbehov, men vad kan egentligen gå fel? Våga ta steget, kontrollen får du snabbt tillbaka.

Konsulten har inget att förlora

Trots fördelarna har vissa byråer inte kommit så långt på sin digitaliseringsresa. Jennie tror att en av anledningarna kan vara en viss skepsis mot ny teknik, men även en känsla av att det inte längre är konsulten själv som bestämmer allt. Som exempel nämner hon fakturatolkningen där en robot lär sig att tolka kundföretagets dokument. 
 – Redovisningskonsulter har ofta ett stort kontrollbehov, men vad kan egentligen gå fel? Våga ta steget, kontrollen får du snabbt tillbaka, avslutar Jennie.

Tre av Ekonomiverkstans medarbetare: grundaren Jennie Gulin i mitten, Alva Gulin till vänster och Lena Boberg till höger.
Foto: Pär Olert

Om Ekonomiverkstan:

  • Startade 2010
  • 5 anställda
  • Kontor i Sundsvall och Söderhamn
  • Cirka 100 kunder
  • Utsedd till Årets tillväxtbyrå 2020 i Västernorrlands län