Laddar...
integritet_GDPR.jpg

Integritet & GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

På den här sidan har vi försökt samla all information om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. Här finns även fakta och verktyg som du har nytta av i ditt GDPR-arbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag. 

    


Vår säkerhet – Din trygghet

Hos Björn Lundén strävar vi alltid efter att du som kund ska känna dig trygg och bekväm med att låta oss hantera din information. Sätten vi gör detta på är många, och vi kan inte öppet redovisa alla detaljer – de skiljer sig också en hel del beroende på vilka av våra system som just du använder – men här följer ett axplock av sådant vi tror att du som kund vill känna till om vårt säkerhets- och integritetsarbete:

 • Vår personal har tystnadsplikt och endast utvalda delar av IT-personalen har insyn i säkerhetslösningar och datahantering
 • Vår supportpersonal ska ha ditt tillstånd för att få koppla upp sig mot din dator
 • Vi håller fortlöpande på att ersätta äldre systems inloggningar mot SSO-baserade, validerade genom tex BankID och vårt eget BL-Konto. Målet är att du ska behöva ett, och endast, ett sätt att logga in på dina BL-tjänster
 • Vi tar backuper av ditt data flera gånger per dygn
 • Våra serverhallar har personal tillgänglig 24/7, och är katastrofsäkrade, dvs på >20km avstånd från varandra, har redundanta lösningar för strömförsörjning, kyla samt nätverk
 • Vi använder automatiserad driftövervakning för att erbjuda bästa tänkbara tillgänglighet i tjänsterna
 • Med avseende på FRA-lagar, amerikanska Cloud Act eller de aspekter av GDPR som rör dataöverföring till tredje land: Alla våra servercentra befinner sig innanför Sveriges gränser och ägs av svenska huvudmän
 • Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med interna och externa experter för att vidareutveckla våra systems stryktålighet mot nyuppkomna hot
 • Vi tecknar underbiträdesavtal & NDA med samtliga underleverantörer
 • Du är kunden, inte produkten: vi delar inte – och kommer inte – dela din information till 3:e part utan ditt medgivande
 • För dig som är Byrå: du äger din kundrelation. Vi kommer inte erbjuda dina kunder konkurrerande byråtjänster

   


Har du frågor om vårt GDPR-arbete kan du kontakta oss!

Namn *

e-post *

Telefon *

Vad undrar du? *