Är det svårt att lära sig bokföring? 

Svar:
Att få grepp om grunderna och komma i gång med bokföringen behöver inte vara så svårt. Vi på Björn Lundén har mer än 30 års erfarenhet av företagande och redovisning och har lärt oss hur man förklarar bokföring på ett lättfattligt sätt. På våra bokföringskurser varvas teori med praktiska övningsexempel, vilket underlättar inlärningen och gör att du kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken efter avslutad kurs.