Är era bokslutskurser praktiskt inriktade?

Svar:
Ja, under grundkursen arbetar vi praktiskt med ett övningsföretag som vi följer från "start till mål" i bokslutsarbetet. Fortsättningskursen är inriktad på ett antal områden som kan upplevas som krångliga, även där jobbar vi med praktiska exempel.