Behöver jag några särskilda förkunskaper för att gå bokslutskurs?

Svar:
Vår kurs Bokslut & årsredovisning 1 är grundläggande och vänder sig till dig som arbetar med löpande redovisning och vill komma i gång med att upprätta bokslut. För att tillgodogöra dig kursen bör du ha arbetat med bokföring ett tag och ha goda kunskaper i löpande redovisning. För dig som vill fördjupa dina bokslutskunskaper finns även en fortsättningskurs.