Välkommen till ett praktiskt inriktat webbinarium där vi går igenom hur du upprättar en kassaflödesanalys för en bostadsrättsförening. Att bostadsrättsföreningars årsredovisning ska innehålla en kassaflödesanalys är ett krav från och med boksluten 2023-12-31, och gäller oavsett om årsredovisningen är upprättad enligt K2 eller K3.

Välj kurstillfälle:

DATUM
PLATS
TID
PRIS

Det finns inga datum inplanerade för den här kursen. Vi återkommer med nya kurstillfällen inom kort.

Så upprättar du kassaflödesanalys i BRF enligt - Webbinarium

Evenemaget har redan varit.

Om webbinariet

Välkommen till ett praktiskt inriktat webbinarium där vi går igenom hur du upprättar en kassaflödesanalys för en bostadsrättsförening. Att bostadsrättsföreningars årsredovisning ska innehålla en kassaflödesanalys är ett krav från och med boksluten 2023-12-31, och gäller oavsett om årsredovisningen är upprättad enligt K2 eller K3.

Att kassaflödesanalys nu blir ett krav för bostadsrättsföreningarna förklaras av att det i många fall är enklare för läsaren av en årsredovisning att ta till sig en analys av flödet av årets betalningar än att förstå periodiserade inkomster och utgifter.

Kassaflödesanalysen som bostadsrättsföreningen ska upprätta skiljer sig från kassaflödesanalysen i t ex ett aktiebolag, då den ska följa vissa regler som återges i Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningen har dock viss valfrihet när det gäller uppställningsformen.

Innehåll
 • De grundläggande reglerna för kassaflödesanslyser för föreningar som upprättar årsredovisningen enligt K2 och K3
 • Poster som inte är kassaflödespåverkande, såsom avskrivningar och omklassificeringar
 • Kassaflödesanalysen olika delar
  - Den löpande verksamheten
  - Investeringsverksamheten
  - Finansieringsverksamhet
 • Exempel på en kassaflödesanalys upprättad enligt direkt och indirekt metod
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är engagerad i en bostadsrättsförening, t ex som styrelseledamot, och till redovisningskonsulter som hjälper bostadsrättsföreningar med bokslut och årsredovisning.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen bör du ha grundläggande redovisningskunskaper. 

Kursledare

Per_Lindblom_Cirkel.png

Per Lindblom arbetar med revision och rådgivning företrädesvis riktat mot ägarledda företag oavsett storlek, men även mot företag med en mer spridd ägarkrets. Ofta anlitad som sakkunnig i redovisnings­frågor och är även en uppskattad utbildare inom redovisning.

Bekräftelse

En bekräftelse mejlas till dig i samband med din anmälan. Några dagar före kursstart får du ett nytt mejl med all praktisk information.

Fakturering

Kursavgiften faktureras vid bokningstillfället. Du får en pdf-faktura till den mejladress du angivit.

Omdömen

  Vill du ha hjälp att välja kurs?

  Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så kontaktar vi dig!