Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Skatteplanering i fåmansföretag – onlinekurs

Om onlinekursen Skatteplanering i fåmansföretag

En onlinekurs för dig med aktiebolag eller som jobbar med rådgivning, deklaration och bokslut för aktiebolag. Vi tittar bland annat på marginalskatteplanering, metoder för att skjuta upp beskattningen eller minska den totala beskattningen. Du får även tips och råd om skatteplanering med utdelning och kapitalvinst samt skatteplanering via utlandet. Vilka skattemässiga alternativ är bäst – på kort och lång sikt?

Ur innehållet:
  • Allmänt om skatteplanering
  • Löpande skatteplanering
  • Vanliga skatteupplägg
  • Förmåner
  • Frågor runt utdelningar 
  • Omstrukturering och paketering
  • Underprisöverlåtelse
  • Aktieägartillskott
  • Uppdelning av verksamhet
  • Aktuella rättsfall
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som driver aktiebolag och till dig som arbetar med skatter och redovisning, t ex på redovisnings- eller revisionsbyrå eller med ekonomin på ett företag.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha grundläggande kunskaper på skatteområdet.

Kursupplägg

Kursen består av inspelade föreläsningar, ljudavsnitt samt presentationsbilder. I kursen ingår e-boken Skatteplanering i aktiebolag.

Evenemaget har redan varit.

Kommande evenemang