uppsagning-personliga-skal-underrattelse-mall.png

Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse

– mall för underrättelse om uppsägning

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta en juridiskt korrekt underrättelse när du överväger att säga upp en anställd på grund av personliga skäl.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta en juridiskt korrekt underrättelse när du överväger att säga upp en anställd på grund av personliga skäl.

  Innan du säger upp någon på grund av personliga skäl måste du, inom två månader från att du fått full klarhet i vad som hänt, underrätta den anställde om att du överväger att säga upp honom. Detta gäller oavsett om den anställde är fackligt organiserad eller inte. Om den anställde är organiserad, dvs fackligt ansluten, måste dessutom hans fack varslas. Du kan då skicka en kopia av underrättelsen som ett varsel till facket. Underrättelsen och varslet ska lämnas minst två veckor innan uppsägningen sker.

  Om facket begär överläggningar måste du skjuta upp uppsägningen tills överläggningarna är klara. Först därefter kan du säga upp den anställde.

  Det finns inga formkrav på underrättelsen men den bör göras skriftligt, eftersom det är du som arbetsgivare som måste kunna bevisa att du underrättat den anställde.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver reglerna kring uppsägning pga personliga skäl.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »