Med över 400 regelbundna kunder tar redovisnings­byrån Midama ekonomi emot en stor mängd leverantörsfakturor varje månad. För att slippa hantera alla fakturor manuellt använder man Björn Lundéns digitala lösningar för att automatisera fakturaflödet.
 – E-postportalen och tolkning är jättesmidiga tjänster som sparar mycket tid för oss på byrån och som minskat kostnaderna för våra kunder, säger Lasse Ottosson, ­grundare av Midama. 

Publicerad: 2020-10-16

Midama startades 2004 och håller till i Ljusdal, Hälsingland. De första åren drev Lasse byrån själv innan den första medarbetaren anställdes 2007. Sedan dess har byrån fortsatt att växa och i dag är man totalt 18 anställda.

Redovisningsbyrå som tänker digitalt

Midama är en byrå som vill vara så digital som möjligt. Man försöker minimera pappershanteringen och ambitionen är att behöva hantera ett pappersunderlag max en gång innan det ­digitaliseras. Med hjälp av tjänsterna e-postportalen och tolkning får Midama sina kunders leverantörsfakturor automatiskt inlästa, tolkade och konterade.
 – Jag tycker det funkar väldigt bra. Vi behöver bara registrera fakturan med några knapptryck och sedan är den sparad och klar. Jämför man med hanteringen av en pappersfaktura är skillnaden enorm, menar Lasse.

 – E-postportalen och tolkning är jättesmidiga tjänster som sparar mycket tid för oss på byrån och som minskat kostnaderna för våra kunder.


Rekommenderas till de flesta av ­kundföretagen

Samtliga Midamas större kundföretag använder sig i dag av Björn Lundéns automatiserade fakturaflöde. Midama rekommenderar också alla kunder som tar emot fler än ett fåtal leverantörsfakturor i månaden att ha tjänsterna. Vissa av kunderna övertygas direkt medan andra behöver fundera lite.
 – Det gäller att få kunderna som tvekar och är vana vid pappers­fakturor att förstå fördelarna och att det inte är några konstigheter. Du får en kopia på mejlen och kan skriva ut ­varenda leverantörsfaktura om du vill och sedan sätta dem i en pärm, förklarar Lasse.

Se möjligheter i stället för hinder

Även hos vissa redovisningsbyråer finns en osäkerhet kring digitaliseringens ­effekter. När allt fler manuella arbetsuppgifter ersätts av digitala och automatiserade processer ställs nya krav på byråerna. Lasses tips till de byråer som ännu inte ­påbörjat sin digitali­seringsresa är att fokusera på de positiva aspekterna med att digitalisera verksamheten.
 – Försök att sätta dig in i dina kunders behov och hur digitala lösningar kan göra det både enklare och billigare för dem. Samtidigt kan byrån göra en ordentlig tids­besparing och få mer tid över till rådgivning. Möjligheterna finns där, det gäller bara att anamma dem, avslutar Lasse. 

 Tre av medarbetarna på Midama ekonomi: Anja Ljungh, Lasse Ottosson och Fanny ­Wallin.
Foto: Josefine Engström

Om Midama ekonomi:

  • Grundades 2004 och har sitt kontor
    i Ljusdal, Hälsingland
  • Har drygt 400 regelbundna kunder
  • Totalt 18 anställda
  • Nominerades till Årets Srf Auktoriserade Företag 2019