Nyhetsdgarna 2021

Välkommen på Nyhetsdagarna 2021 – nu även på distans!

Välkommen till våra heldagar där du blir uppdaterad på nyheterna inom skatt, moms och redovisning. Nytt för i år är att du kan delta på distans i realtid – med full interaktion med kursledare och deltagare. Du kan ställa frågor och får tillgång till kursmaterial, precis som på våra "vanliga" nyhetsdagar.  

Under Nyhetsdagarna får du en genomgång av viktiga nyheter, intressanta förslag och aktuella rättsfall. De viktigaste nyheterna – och konsekvenserna av dem – går vi djupare in på. Och precis som vanligt blir du uppdaterad och informerad av flera experter vid varje tillfälle – allt för att du ska få ett så heltäckande innehåll som möjligt.

Välkommen!


20 % boka tidigt-rabatt på Skattedagen, Redovisningsdagen och Momsdagen

Skattedagen 2021

Skattedagen 2021

– viktiga nyheter, intressanta förslag och aktuella rättsfall på skatteområdet

Under Skattedagen går våra skatteexperter igen­om de vik­ti­gaste skattenyheterna för 2021 och disku­terar vilka konse­kvenser de får för företaget och ägarna – och för dig som är redovisningskonsult eller revisor. Du får även koll på intressanta förslag på skatteområdet, aktuella rättsfall samt ställningstaganden från Skatteverket.

Boka din plats på Skattedagen livesänd på distans »

Boka din plats på Skattedagen i kurslokal på någon av de åtta orter vi besöker » 

Redovisningsdagen_Distankurs_20_Procent.png

Redovisningsdagen 2021

– med Sven-Inge Danielsson, Anette Broberg och Lena Sörell

En dag fylld av nyheter inom redo­vis­nings­om­rådet. Vi går igenom nya regler, nyheter från Bok­förings­nämn­den, nya rätts­fall och uttal­anden från Skatte­verket samt fördjupar oss inom aktuella frå­gor. Detta är väl inves­terad tid för alla som ar­betar med redo­vis­ning och vill ligga i fram­kant.

Boka din plats på Redovisningsdagen livesänd på distans »

Boka din plats på Redovisningsdagen i kurslokal på någon av de sju orter vi besöker » 

Momsdagen_Distankurs_20_Procent.png

Momsdagen 2021

– intressanta rättsfall, aktuella problem­områden och alla momsnyheter

En heldag med allt om momsnyheterna för 2020 och fördjupningar inom aktuella momsfrågor. Lyssna på våra momsexperters tolkningar av nyheterna och konsekvenserna av dem. Passa även på att få svar på dina momsfrågor.

Boka din plats på Momsdagen livesänd på distans »

Boka din plats på Momsdagen i kurslokal på någon av de fem orter vi besöker » 


Vässa din rådgivning inför 2021!


Stora_Radgivardagen_Distankurs.png

Stora Rådgivardagen 2021

– redovisning, skatt, moms

En heldag om aktuella rådgivningsfrågor för redovisningskonsulter och revisorer inom områdena redovisning, skatt och moms. Vilka är de viktigaste nyheterna och vilka råd ska vi ge våra kunder?

Dessutom innehåller rådgivardagen inslag om kommunikation och retorik, rådgivarrollen, kundmötet och kundorienterad rådgivning. Samt en branschspaning inför 2021.

Boka din plats på Stora Rådgivardagen livesänd på distans »

Boka din plats på Stora Rådgivardagen i kurslokal, Stockholm »

Famansforetagsdagen_Distankurs.png

Fåmansföretagsdagen 2021

– skatteplanering, 3:12-reglerna och övriga aktuella fåmansfrågor

En högintressant heldag för dig som är rådgivare till fåmansföretagare och för dig som själv har ett fåmansföretag. Vi tittar närmare på aktuella fåmansregler, intressanta frågeställningar och upplägg samt olika typer av effektiv skatteplanering i fåmansföretag.

Boka din plats på Fåmansföretagsdagen livesänd på distans »

Boka din plats på Fåmansföretagsdagen i kurslokal, Stockholm »

 

radgivning_1020.jpg