Om Bjorn Lunden / Pressrum / Björn Lunden förvärvar danska EazyProject

Kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén förvärvar danska EazyProject A/S, en ledande leverantör av moderna projektledningsverktyg (Project Management).

Publicerad: 2022-06-27

Förvärvet av EazyProject är Björn Lundéns fjärde sedan Main Capital blev majoritetsinvesterare i juli 2021, och är Björn Lundéns första steg in på den danska marknaden. Förvärvet stärker Björn Lundéns position i Norden och breddar företagets produkterbjudande.

EazyProject erbjuder ett komplett molnbaserat projektledningssystem anpassat för företag i alla storlekar och med starkt fokus på projektdrivna organisationer. EazyProjects lösningar förenklar hanteringen av projekt, resurser och tid.  Marknaden för projektledningsmjukvara förutspås växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 13 % under de kommande 10 åren, drivet av moderna molnbaserade lösningar.

– Jag är väldigt glad över att välkomna ett så framstående mjukvaruföretag som EazyProject till Björn Lundén-gruppen. Detta är vårt första strategiska steg in på den danska marknaden och tillsammans med EazyProject kommer vi arbeta hårt för att bli en viktig spelare i Danmark och att uppnå vår ambitiösa internationaliseringsplan, kommenterar Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén.

Björn Lundén har parallellt med en allt snabbare förvärvstakt också startat ett arbete med att lyfta sina kunders behov och förutsättningar i den offentliga debatten. Företaget har gjort undersökningar och framför allt tittat på vad som kan möjliggöra fler jobb i de allra minsta företagen. 

– Vi vill inte bara vara en utmanare i branschen utan utmana branschen i att ta ett större samhällsansvar. Samtidigt som många har svårt att komma in på arbetsmarknaden så har våra kunder svårt att växa på grund av brist på arbetskraft. Vi vill hjälpa våra kunder att nå fram till politikerna och visa hur många fler jobb de kan skapa med rätt förutsättningar, avslutar Ulf Bokelund Svensson.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Svensson (VD Björn Lundén)
Näsviksvägen 23, 820 64, Näsviken, Sverige
+46 (0) 70 444 9043
ulf.svensson@bjornlunden.se