Om Bjorn Lunden / Pressrum / Björn Lunden förvärvar KING Software

Kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén tillkännager idag förvärvet av KING Software, en nederländsk leverantör av programvara för redovisning och ERP. Förvärvet backas upp av den ledande europeiska mjukvaruinvesteraren Main Capital Partners ("Main").

Publicerad: 2022-05-24

KING Software är det tredje förvärvet för Björn Lundén-gruppen sedan Main Capital Partners blev majoritetsinvesterare i juli 2021. Björn Lundén förvärvade Timekeeper i november 2021 och QLogic i februari 2022. Båda företagen är verksamma i Sverige och är väletablerade leverantörer av programvara för tids-, projekt- och utläggshantering. Förvärvet av Nederländska KING Software är Björn Lundéns första steg in på marknaden för redovisning och ekonomiadministration i Benelux.

KING Software är en väletablerad mjuk­varu­leverantör för redovisning och ERP-system i Nederländerna. Bolaget har redan en stark marknadsposition bland redovisningsbyråer och SME-företag med över 9 000 kunder. KING Software har en bred produktportfölj som gör det möjligt för företag att både förenkla och effektivisera sina administrativa processer. KING Software till­handa­håller olika lösningar för redovisning, rapportering, skatteadministration, fakturering, sam­arbets­verktyg, ERP och lagerhantering.

King Software

Mjukvarulösningar för en växande marknad
Redovisningsbyråer står inför ett konstant tryck att öka sin effektivitet, särskilt när det gäller administrativa flöden, samtidigt som de konfronteras med skärpta krav på regelefterlevnad. På grund av detta har redovisningsbyråer behov av mjukvarulösningar för att öka effektiviteten och hantera sina arbetsflöden.

Marknaden för bokföringsprogram förväntas växa med 10 % årligen under de kommande 5 åren. Denna tillväxt drivs både av ett behov hos redovisningsbyråer att öka sin effektivitet och av företag som vill hantera sin ekonomiadministration internt. Molnbaserade programvarulösningar för redovisning förväntas växa snabbare än resten av marknaden på grund av en ökande efterfrågan att automatisera och hitta mer effektiva tekniska lösningar. Denna trend kommer att gynna bolag som Björn Lundén som kan erbjuda avancerade och moderna molnbaserade SaaS-lösningar.

Internationella tillväxtutsikter
KING Softwares produktportfölj kompletterar Björn Lundéns nuvarande lösningar för redovisning och ekonomiadministration. Båda bolagen säljer sina lösningar till väldigt liknande kundbaser bestående av redovisningsbyråer och små och medelstora företag. Ulf Svensson, VD på Björn Lundén, säger: "Genom att samarbeta med KING Software förbättrar vi våra internationella tillväxtutsikter samtidigt som vi kan erbjuda ett ökat värdeerbjudande, särskilt till våra befintliga små och medelstora kunder i Norden med nya lösningar för ERP och lagerhantering."

Wessel Ploegmakers, Partner och Head of the Nordics på Main, kommenterar: "Vi ser stora möjligheter för Björn Lundén-gruppen att fortsätta sin tillväxt i såväl Norden som Benelux genom en kombination av organisk tillväxt, driven av gruppens moderna SaaS-lösningar, samt genom att fortsätta bolagets framgångsrika förvärvsstrategi. Strategin kommer också att omfatta internationalisering och inträde i nya marknader, samt förvärv av kompletterande lösningar som hjälper till att förenkla administrationen för små och medelstora företag samt redovisningsbyråer. KING Software representerar det tredje tilläggsförvärvet som Björn Lundén genomfört sedan Main investerade i Björn Lundén-gruppen i juli 2021. Gruppen har på ett imponerande sätt vuxit från 100 till mer än 200 anställda på mindre än ett år, vilket gör den till en betydande aktör i Europa."


Information till redaktören:

Björn Lundén
https://www.bjornlunden.se/
Björn Lundén, som grundades 1987, tillhandahåller redovisnings- och finansiella mjukvarulösningar riktade till redovisningsbyråer samt små och medelstora företag i hela Norden. Från sitt huvudkontor i Hudiksvall betjänar företaget över 30 000 företag på den svenska marknaden. Bolaget har utvecklat en omfattande portfölj av lösningar och verktyg för administration, ekonomi, redovisning, skatt, juridik och personaladministration.
Björn Lundén erbjuder dessutom kunskapsverktyg, böcker och kurser inom ovan nämnda områden.


KING Software
https://kingsoftware.nl/
KING Software är affärsplattformen för ERP, redovisning, handel, produktion och företagstjänster i små och medelstora företag. KING Software säkerställer att entreprenörer kan fokusera på det som verkligen är viktigt: att göra affärer. Tack vare KING Softwares mångåriga kunskap och erfarenhet förstår företaget bättre än någon annan vikten av att arbeta effektivt. KING Software har kontor i Heemskerk (HQ) och Rotterdam i Nederländerna och har 82 anställda.

Main Capital Partners
https://main.nl/
Main Capital Partners är en ledande mjukvaruinvesterare i Benelux, DACH och Norden. Main har nästan 20 års erfarenhet av att stötta mjukvaruföretag och arbetar nära tillsammans med portföljbolagens ledningsgrupper som en strategisk partner för att förverkliga hållbar tillväxt och bygga utmärkta mjukvarugrupper. Main har över 50 anställda med kontor i Haag, Stockholm och Düsseldorf. Från och med oktober 2021 har Main över 2,2 miljarder EUR i förvaltat kapital. Main har hittills investerat i mer än 130 mjukvaruföretag. Dessa företag skapar arbetsmöjligheter för cirka 5 000 anställda.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Lundén
Ulf Svensson (VD Björn Lundén)
Näsviksvägen 23, 820 64, Näsviken, Sverige
+46 (0) 70 444 9043
ulf.svensson@bjornlunden.se


Main Capital Partners

Sonja Hartgring (Chef Marketing & Communications)
+31 (6) 24 22 71 06
sonja@main.nl