Om Björn Lundén / Pressrum / Björn Lundén förvärvar Timekeeper

Ledande programvaruföretaget Björn Lundén förvärvar Timekeeper, med stöd av Main Capital Partners. Timekeeper är en lösning för tids-, projekt- och utläggshantering och ägdes tidigare av Apptech 24 AB. TimeKeeper är Björn Lundéns första förvärv sedan Main Capital Partners blev majoritetsägare i juli 2021.

Publicerad: 2021-11-18

Affären förstärker Björn Lundéns erbjudande till både nuvarande och nya kunder, och stärker produktportföljen med ny tids- och projektledningsfunktionalitet. Den sammanslagna koncernen har över 30 000 kunder i Sverige, bestående av redovisningsbyråer samt små och medelstora företag. Det gemensamma erbjudandet kommer bidra till att skapa en one-stop-shop för redovisning och finansiell administration.

Ulf Svensson, VD för Björn Lundén: "Med stöd av Main Capital är Björn Lundén på en tillväxtresa mot att bli en heltäckande leverantör för lösningar för redovisning och finansiell administration. Jag är glad över att kunna presentera Timekeeper som vårt första strategiska förvärv då vi under ett flertal år har följt deras imponerande utveckling och är välbekanta med programvaran och kompetensen hos personalen. Timekeeper kommer att stärka vårt erbjudande ytterligare och ge tillgång till viktig funktionalitet och den kombinerade lösningsportföljen kommer att öppna upp nya marknader för både Timeeeper och Björn Lundén.”

Timekeeper erbjuder funktionalitet för tids-, projekt- och utläggshantering och har blivit särskilt populärt bland små och medelstora företag i projektdrivna branscher, med fler än 600 kunder i dag. TimeKeeper förbättrar effektiviteten och minskar den tid som används på administrativa uppgifter.

 Båda företagen är baserade i Hudiksvall och har redan ett nära samarbete med många gemensamma kunder. Kombinationen skapar goda möjligheter att skapa mervärde för kunderna. Björn Lundén är i processen att släppa nya innovativa molnlösningar skräddarsydda för små och mellanstora företag och Timekeeper kommer att bli ett starkt tillskott för expansion inom detta kundsegment.

Kristofer Håde, VD för Apptech 24 AB: ”Timekeeper har på kort tid vuxit till att bli en produkt som idag används av många SME-företag i Sverige. Produkten har en fortsatt stor potential och genom att nu konsolidera Timekeeper med Björn Lundén och deras resurser i ryggen, skapas möjligheter och synergier som kommer gynna både befintliga och nya kunder. Björn Lundén har ett mycket gott anseende i bokföringssverige och det kändes rätt att bygga vidare på våra redan etablerade relationer. Timekeeper tillsammans med Björn Lundéns expertis kring bokföring och lön kommer göra den totala kundupplevelsen svårslagen för nästa generations företagare.”

Wessel Ploegmakers, Partner och co-Head Nordics på Main: ”Förvärvet av Timekeeper är ett första strategiskt steg för Björn Lundén. Timekeeper har vuxit imponerande under de senaste åren och har idag en kundbas på över 600 kunder. Med Timekeepers lösningar kan Björn Lundén serva sina nuvarande kunder ännu bättre och locka till sig nya kunder inom framför allt projektdrivna branscher, vilket stärker marknadspositionen i Sverige.”

Om Björn Lundén 

Björn Lundén, som grundades 1987, tillhandahåller redovisnings- och finansiella programlösningar riktade till redovisningsbranschen och små- och mellanstora företag. Från sitt kontor i Hudiksvall betjänar företaget över 30 000 bolag på den svenska marknaden. Bolaget har utvecklat moderna programlösningar, informations- och utbildningstjänster och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Om Timekeeper

Timekeeper är en lösning för tids-, projekt- och utläggshantering som ägs av Apptech baserat i Hudiksvall. Timekeeper används av över 600 kunder och har blivit särskilt populärt bland små- och medelstora företag i projektdrivna branscher, så som byggföretag, konsultbolag och redovisningsbyråer.

Om Main Capital Partners

Main Capital Partners är en strategisk investerare med exklusivt fokus på mjukvarusektorn. Main har drygt 20 års erfarenhet av att bygga starka mjukvarugrupper i Benelux, DACH-regionen och Norden. Main är specialiserade på att hjälpa ledningsgrupper i mogna och växande mjukvaruföretag att uppnå hållbar tillväxt genom att arbeta nära ledningen som en strategisk sparringpartner. Fonderna förvaltas av ett erfaret team av 45 professionella investerare från kontor baserade i Haag, Stockholm och Düsseldorf som erbjuder stöd på strategisk och pragmatisk nivå. Från och med oktober 2021 har Main Capital cirka SEK 22 miljarder i förvaltat kapital.

Avsändare av detta pressmeddelande är Main Capital Partners. För mer information kontakta:

Wessel Ploegmakers (Partner & co-Head Nordics)

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

+46 (0) 73 261 1700 / +46 (0) 8 121 55 620

Wessel@maincapital.se

www.maincapital.se

 

Ulf Svensson (VD Björn Lundén)

Näsviksvägen 23, 820 64, Näsviken, Sweden

+46 (0) 70 444 9043

ulf.svensson@bjornlunden.se

www.bjornlunden.se