Om Björn Lundén / Pressrum / Björn Lundén och Boardeaser inleder samarbete

Björn Lundén inleder samarbete med Boardeaser, ett gasellföretag som hjälper företag och redovisningsbyråer att automatisera tidskrävande administrativa processer. Björn Lundéns kunder kan nu effektivisera sin rapportering och koncernkonsolidering – med stora tidsvinster.

Publicerad: 2022-11-15
Vad innebär samarbetet för Björn Lundéns kunder?

Kunderna kan enkelt koppla ihop Boardeaser med BL Bokföring tack vare en färdig integration. När kopplingen gjorts, visualiseras bokföringen i Boardeaser. Över 400 färdiga grafer och tabeller finns då redo att sammanställas i tydliga rapporter. Tidsvinsten är betydande och en rapport kan göras på bara en minut.

Redovisningskonsulter kan hantera alla kunder i samma, överblickbara panel. Rapporterna anpassas enkelt för varje kund och uppdateras med knappklick varje månad. För en redovisningsbyrå erbjuder systemet flera fördelar, bland annat:

  • Snabbt att skapa budget och prognos enligt kundens önskemål
  • Kraftfull koncernkonsolidering
  • Utrymme för fler fakturerbara timmar
  • Merförsäljning med tilläggstjänster i samma portal

Det känns fantastiskt bra att vi nu kan erbjuda våra kundbyråer en integration mot Björn Lundén som i det närmsta eliminerar det tidsödande arbetet med koncernkonsolidering, säger Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén.

Boardeasers strategi är att utveckla produkter i nära dialog med experter och erfarna professionella.

 –Att ha en samarbetspartner med ett kunskapskapital som Björn Lundén passar oss utmärkt. Boardeasers produkter bygger på kunskap från kunder och partners. Det är så vi kan göra nytta i deras vardag på riktigt, menar Pär Haga, vd på Boardeaser.

Läs mer om integrationen här »


Kontakt:
Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se