Jag skrev i våras, just när corona-krisen tagit fart, en uppmärksammad debattartikel där jag uppmanade alla redovisningsbyråer att lägga allt annat åt sidan och ägna all kraft åt rådgivning. Att helt fokusera på detta och handgripligen hjälpa kundföretagen med finansieringsfrågor, personal, förhandling, stödansökningar osv.

Publicerad: 2020-09-06

 Jag skrev:  ”Strunta i inkomstdeklarationer och årsredovisningar. Svenska redovisningskonsulter bör lägga all kraft på att hjälpa företagen – vad spelar en förseningsavgift för roll om klientföretaget inte överlever?” Jag ifrågasatte också starkt de redovisningsbyråer, bland annat en av landets största, som avsåg att korttidspermittera – just när byråns kunder hade som störst behov av rådgivning. Jag skrev att: ”domen kommer att bli hård för de redovisningsbyråer som nu inte agerar kraftfullt och hjälper sina klienter på ett effektivt och kompetent sätt.”

Det är kanske inte så ödmjukt att tycka att man själv hade rätt. Men såhär i efterhand tycker jag fortfarande det. Krisrådgivning är självklart viktigare än uppfyllande av formalia och eventuella förseningsavgifter är ett lågt pris att betala. Jag ångrar verkligen inte heller att jag genom debattartiklar, mail-/telefonkontakter och i direktsändningar talat klarspråk, påtalat brister och pressat politiker och myndighetschefer när de varit ute och cyklat i frågor om företagande och regelverk.

Och mycket har blivit bättre än i krisens inledning. Vi har fått en mängd nya positiva skatteregler om t ex skattefria förmåner. En rad förbättringar i reglerna om olika stöd till företagen. Och Skatteverket insåg situationens allvar och tog bort förseningsavgifter och förlängde byråanstånd. Bolagsverket vill säkert också det men måste ha politikernas beslut för detta, och tyvärr har näringsdepartementet (i skrivande stund åtminstone) inte uppvisat något intresse eller någon förståelse för problematiken. Efter en tuff vår och sommar har det nog ändå fixat sig med deklarationer och årsredovisningar, kanske inte alla i rätt tid, men ändå.

Nu väntar hösten och då kommer det att visa sig vilka kundföretag som klarar krisen. Nu kommer det stora rådgivningsjobbet kring kundförluster, tillskott, ackord, konkurs, företrädaransvar, kontrollbalansräkning mm. Ytterligare hårt jobb för dig som redovisningskonsult, men förhoppningsvis efter välförtjänt semestervila.

Jag har alltid förespråkat att redovisningsbyråer ska ägna mer tid åt rådgivning men aldrig har det varit tydligare än just nu i corona-krisen. Så min övertygelse kvarstår – bara kundföretagen fått det stöd och den rådgivning de haft behov av och förtjänat så går redovisningsbyråerna stärkta ur detta. Det blir en hård dom för de byråer som inte hjälpt sina kunder tillräckligt. Men för dig som lagt själ och hjärta i rådgivningen och i att hjälpa kundföretagen att överleva krisen kommer framtiden att vara ljus.


Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén

ulf.svensson@bjornlunden.se, 070-444 90 43


Ulf Bokelund Svensson är vd för Björn Lundén AB och är en av landets främsta skatteexperter. Han har skrivit fler än tjugo böcker om företagsbeskattning och utbildar årligen tusentals deltagare vid kurser och seminarier inom moms och beskattning. Björn Lundén AB är ett kunskaps- och programvaruföretag med över 100 anställda som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.