Om Bjorn Lunden / Pressrum / Därför är redovisningsbyråer så viktiga

"Det är inte robotar, AI, appar osv som kommer att stå för de goda råden, det praktiska stödet eller den intelligenta analysen. Det kommer fortsatt krävas människor för detta – kompetenta medarbetare på redovisnings- och revisionsbyråer. Vi både måste och vill ha mänsklig kontroll, människan vid kontrollpanelen – och detta kommer bli ännu viktigare i framtiden."

Publicerad: 2021-09-21

Utvecklingen går fort. Alltmer automatiseras och digitaliseras. Och det gäller inte minst inom de områden en redovisningsbyrå är verksam. Bokföring, löner, kvitto- och fakturahantering, ekonomirapporter, inlämning till myndigheter – skillnaden är enorm jämfört med bara för några år sedan.

Men får domedagsprofeterna rätt? De som pratade om ”bokförarens förestående död” och sannolik massarbetslöshet bland medarbetare på redovisningsbyråer och på ekonomi-/löneavdelningar. Detta på grund av automatisering och användande av artificiell intelligens (AI) och bokföringsrobotar osv. Nej, jag tror verkligen inte det. Och utvecklingen sedan dessa domedagsprofeter fick (för mycket) utrymme i massmedia visar snarast på motsatsen – redovisningsbyråerna blir nämligen fler och fler och behövs mer och mer.

För vad innebär egentligen automatiseringen och digitaliseringen? För företagen och företagarna alltså, det är ju dem det faktiskt handlar om – redovisningsbyråernas kunder. Vad utvecklingen innebär för redovisningsbyråerna är ju enkelt att svara på – mindre manuellt jobb, mindre stansning och avstämning, mindre pappershantering, osv. Och större möjlighet att verkligen jobba med kunden och för kundens bästa – rådgivning, verksamhetsutveckling, analyser, uppföljning, förbättring. Så för företagen och företagarna innebär utvecklingen och förändringarna enorma möjligheter till ännu bättre stöd och hjälp av redovisningsbyråerna.

Det är inte robotar, AI, appar osv som kommer att stå för de goda råden, det praktiska stödet eller den intelligenta analysen. Det kommer fortsatt krävas människor för detta – kompetenta medarbetare på redovisnings- och revisionsbyråer. Vi både måste och vill ha mänsklig kontroll, människan vid kontrollpanelen – och detta kommer bli ännu viktigare i framtiden.

Vi kommer utan tvekan att uppnå enorma vinster och fördelar med AI, maskininlärning, robotar osv. Men vi kommer också att upptäcka – eller snarare återupptäcka – det stora värdet hos oss människor och vad som gör oss unika. Och se det ekonomiska värdet av detta. Vi människor har känslor och förmåga att känna empati. Och vi kan bygga relationer genom mänsklig kontakt.

Allt detta ger oss möjligheten att forma vår framtid inom redovisningsbranschen. Att vara de kompetenta rådgivarna för våra kunder. Att göra de smarta antagandena när man analyserar och diskuterar möjliga lösningar med kunderna. De absolut viktigaste uppgifterna i framtiden för medarbetarna på redovisnings- och revisionsbyråerna är – precis som tidigare –att hantera och utveckla relationerna med kunderna och stå för den goda rådgivningen. Och att ha kontroll – att hantera kontrollpanelen, övervaka och vara en garant för hög kvalitet.

/Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén AB


Kontakt:

Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se