Om Björn Lundén / Pressrum / Flytta fram midsommar två veckor

Denna begäran i form av ett öppet brev riktas till statsminister Stefan Löfvén, finansminister Magdalena Andersson, inrikesminster Mikael Damberg, myndighetschefer på Skatteverket och Bolagsverket samt övriga i beslutande ställning.

Publicerad: 2021-06-10

Redan 2020 borde detta ha genomförts, midsommar borde ha flyttats framåt minst två veckor – och därmed även andra närliggande deadlines/datumgränser såsom sista datum för byråanstånd och inlämning av årsredovisningar. Men då var vi mitt uppe i en eskalerande pandemi och våra beslutsfattare hade nog inte hunnit inse frågans vikt. Efter upprorsliknande debattinlägg och uppvaktning av beslutsfattarna bjöd Skatteverket på en liten sommargåva i form av en frimånad utan förseningsavgifter (i praktiken en månads förlängt byråanstånd). Tack för det Skatteverket. Något motsvarande sade sig Bolagsverket inte kunna bjuda på och trots motsvarande upprorsliknande debattinlägg och uppvaktning av beslutsfattarna så kom ingen reaktion från regeringen (Justitiedepartementet) utan försenade årsredovisningar medförde, pandemin till trots, förseningsavgifter (dock med vissa till synes slumpmässiga undantag beroende på vilken handläggare det handlar om).

Nu skriver vi 2021 och vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi. Och efter ett år torde även den med absolut minst verklighetsförankring och absolut minst insikt i företagandets och redovisningsbranschens villkor ha förståelse för behovet av att förlänga tidsfrister, medge undantag från förseningsavgifter osv. Ett år fyllt av extrajobb för redovisningsbranschen med företagens bidragsansökningar och efterföljande avstämningar, kontroller osv. Ett år fyllt av anpassning till ny teknik med digitaliserade processer. Ett år fyllt av samhällsnyttig rådgivning för att bidra till att rädda företag från att gå under och för att stärka och rusta företagen inför framtiden. Situationen inför sommaren 2021 är för många redovisnings- och revisionsbyråer till och med besvärligare än inför sommaren 2020. Och snart är det midsommar, och dessförinnan sista datum för byråanstånd 15 juni. Och strax efter midsommar är det deadline för årsredovisningarna och bolagsdeklarationerna.

Stefan, Magdalena, Mikael och myndighetschefer – hörsamma denna begäran om att flytta fram midsommar minst två veckor just detta år. Eller om det inte är möjligt, flytta åtminstone fram sista datum för byråanstånd och/eller medge en frimånad från förseningsavgifter för inkomstdeklarationer och för årsredovisningar.

/Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén AB


Kontakt:

Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se